Бюлетень "Ветеринарна біотехнологія"

Ветеринарна біотехнологія. – 2018. – Вип. 32(2). – С. 459–473. https://doi.org/10.31073/vet_biotech32(2)-56

РИЖЕНКО Г.Ф., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., АНДРІЯЩУК В.О., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ЖОВНІР О.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ГОРБАТЮК О.І., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., УХОВСЬКА Т.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ТЮТЮН С.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інститут ветеринарної медицини НААН

РЄЗНІЧЕНКО Л.С., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ДИБКОВА С.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України

ВИВЧЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗРАЗКІВ ВАКЦИН З НАНОЧАСТИНКАМИ МЕТАЛІВ ПРОТИ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬСЯ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ

  У статті наведені результати досліджень вакцин з наночастинками металів – «Вельшісан+FeNP», «Вельшісан+CuNP», «Вельшісан+AgNP», «Вельшісан+AuNP», «Вельшісан+AuNP+стимул» проти захворювань, викликаних C. perfringens, а саме інфекційної (анаеробної) ентеротоксемії тварин і птиці, некротичного ентериту поросят, анаеробної дизентерії ягнят. За показниками: зовнішнього вигляду, рівня рН – 7,2±0,04, залишковій кількості формальдегіду – 0,028±0,01% вакцини відповідали вимогам ветеринарних імунобіологічних засобів (ВІЗ); були стерильними, нетоксичними, нешкідливими; не цитотоксичними та не генотоксичними.

Ключові слова: вакцина, FeNP, CuNP, AgNP, AuNP, стерильність, нетоксичність, нешкідливість.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Теоретичне та експериментальне обґрунтування використання нанотехнологій для створення імунобіологічних препаратів / В.П. Риженко, Г.Ф. Риженко, О.І. Горбатюк [та ін] // Ветеринарна біотехнологія. – 2013. – № 23. – С. 438–446.
 2. Оцінка біобезпеки наноматеріалів органічної та неорганічної природи методом визначення генотоксичності лужним гель-електрофорезом ізольованих еукаріотичних клітин: методичні рекомендації / С.М. Дибкова, Т.Г. Грузіна, З.Р. Ульберг, та ін. – К., 2010. – 24 с.
 3. Москаленко В.Ф. Екологічні і токсиколого-гігієнічні аспекти біологічної безпеки нанотехнологій, наночастинок та наноматеріалів / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський // Науковий вісник Національного медичного Університету ім. О.О. Богомольця. – 2009, №3. – С. 25–35
 4. Шимановський Н.Л. Нанотехнологии в современной фармакологии / Н.Л. Шимановський // Международный медицинский журнал. – 2009. №1. – С. 131–135.
 5. Нанотехнологія у ветеринарній медицині / В.Б. Борисевич, Б.В. Борисевич, К.Г. Каплуненко, М. В. Косінов та ін. (ред. проф. В.Б. Борисевич, проф. К.Г. Каплуненко). – К.: Ліра, 2009. – 232 с.
 6. Патент України на корисну модель №32794. Антимікробна шовна хірургічна нитка з наночастинками срібла і міді // Петренко О.Ф., Косінов М.В., Каплуненко К.Г. / МПК (2006): А61L 17/00, А61В 17/06 Опубл.26.05.2008, Бюл. №10.
 7. Петренко О.О. Застосування елементів нанотехнології у лікуванні кератитів // Ветеринарна медицина України.  2008. – №4. – С. 34–35.
 8. Наноматериалы и нанотехнологии в ветеринарной практике: учебное и практическое пособие / В.Б. Борисевич, К.Г. Каплуненко, М.В. Косинов и др. Под. ред. В.Б. Борисевич, К.Г. Каплуненко. – К.: ВД „Авиценна”. – 2012. – 512с.
 9. Скринінг наночастинок металів для біотехнології ветеринарних імунобіологічних засобів / Г.Ф. Риженко, С.М. Дибкова, О.І. Горбатюк та ін. // Ветеринарна біотехнологія. – 2017. – №30. – С. 206–213.
 10. ДСТУ 4483:2005 „Препарти ветеринарні імунобіологічні. Методи визначення бактеріальної і грибної контамінації” / Чинний від 10.01.2006. Держспоживстандарт України. – Київ 2006. – 20 с.
 11. Оцінка безпеки лікарських нанопрепаратів: методичні рекомендації/ затв. Науко-експертною радою Державного експертного центру МОЗ України, протокол №8 від 26.09.2013р.
 12. Оцінка безпеки ветеринарних імунобіологічних засобів, які містять наночастинки металів, у процесі розробки: методичні рекомендації (Г.Ф. Риженко, О.І. Горбатюк, В.О. Андріящук, та ін.) – К. 2017. – 21 с.

Повний текст статті у форматі PDF