Бюлетень "Ветеринарна біотехнологія"

Ветеринарна біотехнологія. – 2018. – Вип. 32(2). – С. 100–112. https://doi.org/10.31073/vet_biotech32(2)-12

ГОРБАТЮК О.І., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., МІНЦЮК Є.П., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., АНДРІЯЩУК В.О., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., РИЖЕНКО Г.Ф., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ЖОВНІР О.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., РЄЗНІЧЕНКО Л.С.1, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ДИБКОВА С.М.1, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., УХОВСЬКА Т.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ТЮТЮН С.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., КРИЛЕНКО С.Ю., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інститут ветеринарної медицини НААН

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України

ВИВЧЕННЯ РІВНЯ АКТИВНОСТІ МЕМБРАННОЇ АТР-ази БАКТЕРІЙ C. PERFRINGENS ТА КРИТЕРІЇВ ВПЛИВУ НА ЇХНІ МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА

  У статті показані результати досліджень, присвячених вивченню залежності рівня активності мембранного ферменту АТР-ази та критеріїв впливу на процеси росту і розмноження C. perfringens типів А, В, С, Д після застосування наночастинок золота у різних концентраціях. Визначені індивідуальні стимулюючі концентрації AuNP у складі живильного середовища для отримання специфічних висококонцентрованих антигенів збудника. За одержаними даними розроблений технологічний прийом із застосуванням визначених стимулюючих концентрацій наночастинок золота на етапі культивування C. perfringens для виготовлення експериментальних зразків вакцин, що містять наночастинки металів.

Ключові слова: мембранна Н+-АТР-аза, AuNP, C. perfringens типів А, В, С, Д, інгібуючий вплив, стимуляція.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Амосова Л.А. Разработка способа получения поверхностных протективных антигенов S. dublin и S. typhimurium при помощи солянокислого гидроксиламина и мочевины для изготовления компонентов вакцины против сальмонеллеза крупного рогатого скота / Л.А. Амосова, Ю.В. Ломако, Н.В. Москалева // Весці Нац. Акад. навук Беларусі. – 2009. – № 4. – С. 86–91.
 2. Богатырев В.А. Методы синтеза наночастиц с плазмонным резонансом / В.А. Богатырев, Л.А. Дыкман, Н.Г. Хлебцов. – Саратов, 2009. – 85 с.
 3. Вплив важких металів у колоїдній та іонній формах на ростові процеси Escherichia coli 1257 / В.В. Вембер, Т.Г. Грузіна, Т.П. Чеховська [та ін.] // Наукові Вісті НТУУ "КПІ". – 2003. – № 6. – С. 132–137.
 4. Геннис Р. Биомембраны: Молекулярная структура и функции / Р. Геннис. – М.: Мир, 1997. – 624 с. Влияние коллоидного золота на физиолого-биохимические процессы Escherichia coli 1257 / Т.Г. Грузина, Т.П. Чеховская, В.В. Вембер [и др.] // Укр. біохім. журн. – 2003. –Т. 75, № 3. – С. 95–98.
 5. Ідентіфікація та каталітичні властивості Mg2+ - залежної АТР-гідролази плазматичних мембран Bacillus spB 4253, здатних до накопичення золота / Г.В. Данилович, Т.Г. Грузіна, З.Р. Ульберг [та ін.] // Укр. біохім. журн. – 2004. – Т. 76, № 5. – С. 45–51.
 6. Application of gold nanoparticles in cancer nanotechnology / W. Cai, T. Gao, H. Hong [et al.] // J. Nanotech. Sci. Appl. – 2008. – № 1. – P. 17–32.
 7. Вплив наночастинок металів на активізацію метаболічних процесів у клітинах C. perfringens тип А / О.І. Горбатюк, В.О. Андріящук, Г.Ф. Риженко [та ін.] // Ветеринарна біотехнологія. – 2017. – Випуск 30. – С. 47–56.
 8. Спосіб поліпшення ростових якостей живильного середовища для анаеробів за застосування наночастинок міді / Минцюк Є.П., Ничик С.А., Горбатюк О.І. [та ін.] // Ветеринарна біотехнологія. –2017. – Випуск 31. – С. 28–43.
 9. Мінцюк Є.П. Поліпшення якості живильного середовища для анаеробів за застосування наночастинок міді / Є.П. Мінцюк, С.А. Ничик, О.І. Горбатюк [та ін.] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин». – Київ, 2017. – С. 55–56.
 10. Colloidal gold nanoparticles as a blood-pool contrast agent for x-ray computed tomography in mice / Q.Y. Cai, S.H. Kim, K.S. Choi [et al.] // Invest. Radiol. – 2007. – Vol. 42, N 12. – P. 797–806.
 11. Клиническая лабораторная аналитика // Под ред. В.В. Меньшикова. – М.: Агат Мед, 2003. – Т. IV. – 815 с.
 12. Перцов А.В. Методические разработки к практикуму по коллоидной химии / А.В. Перцов. – М.: Изд-во МГУ, 1976. – 132 с.
 13. Маниатис Е. Методы генетической инженерии. Молекулярное клонирование: перевод с англ. под ред. акад. А.А. Баева и д. б. н. С.К. Скрябина / Е. Маниатис, Э. Фрич., Дж. Сэмбрук. – М.: Мир, 1984.– 479 с.
 14. Birnboim H.C. A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant plasmid DNA / H.C. Birnboim, J. Doly // Nucleic Acids Res. – 1979. – Vol. 7. – N 6. – P. 1513–1523.
 15. Дыкман Л.А. Наночастицы золота: получение, функционализация, использование в биохимии и иммунохимии / Л.А. Дыкман, В.А. Богатырев // Успехи химии. – 2007. – Т. 76, № 2. – С. 199–213.
 16. Protein measurement with the Folin phenol reagen / O.H. Lowry, N.J. Rosenbrough, A.L. Farr [et al.] // J. Biol. Chem. – 1951. – N 193. – Р. 265–275.
 17. Fiske C. Measurement of inorganic phosphate / C. Fiske, J. Subbarow // J. Biol. Chem. – 1985. – Vol. 66. – N 1. – Р. 375–400.
 18. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учебное пособие / Под ред. И.В. Покровского. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 765 с. Методи імунологічних досліджень у лабораторіях ветеринарної медицини: методичні рекомендації / В.М. Івченко, М.С. Павленко О.І. Горбатюк [та ін.]. – БДАУ, 2003.– С. 16–20.

Повний текст статті у форматі PDF