Бюлетень "Ветеринарна біотехнологія"

2017: Випуск 30

АЗИРКІНА І. М. Мікробіологічний метод визначення залишкових кількостей аміноглікозидів у продукції птахівництва
АКИМЕНКО Л. І., НИЧИК С. А., БОЙКО П. К., БОЙКО О. П., АССОРІ О. Ю. Перевірка типовості виробничого штаму Clostridium Chauvoei R-15 за морфо-фізіологічними показниками
ВАСЯНОВИЧ О. М., РУДА М. Є., ЯНГОЛЬ Ю. А. Встановлення видової приналежності мікроміцетів та вивчення їх здатності продукувати фузаріотоксини
ГОЛІК М. О., НЕДОСЄКОВ В. В., ІВАНОВ М. Ю., ШАРАЙ Я. М., НИЧИК С. А., ПОЛУПАН І. М. Ефективність пероральної імунізації собак проти сказу вакциною «Броварабіс V-RG»
ГОРБАТЮК О. І., АНДРІЯЩУК В. О., РИЖЕНКО Г. Ф., ЖОВНІР О. М., РЄЗНІЧЕНКО Л. С., ДИБКОВА С. М., УХОВСЬКА Т. М., ТЮТЮН С. М. Вплив наночастинок металів на активізацію метаболічних процесів у клітинах C. perfringens тип А
ГУЛЯНИЧ М.М., НЕДОСЄКОВ В.В. Дослідження інфекційної активності вірусу інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби за тривалого пасажування в культурі клітин
ДОЦЕНКО Р. В. Гостра токсичність імідаклоприду для перепелів
ЄВТУШЕНКО Т. В., ОМЕЛЬЧУН Ю. А., НОВОЖИЦЬКА Ю. М. Розробка методики визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів у питній воді методом газової хромато-мас-спектрометрії після попереднього концентрування
ЗАБАРНА І. В., ГОЛОВКО Н. П. Ветеринарно-санітарний контроль залишкових кількостей тилозину і доксицикліну у продуктах забою курчат-бройлерів
КАТЮХА С. М. Вплив факторів зовнішнього середовища на активність нападу кровосисних мошок
КАТЮХА С. М., САЧУК Р. М., СУС Г. В., МАГРЕЛО Н. В., ТВЕРДИЙ В. М. Новий вітамінно-мінеральний препарат «БТФ плюс»: ефективність застосування в раціоні курчат-бройлерів в умовах особистого селянського господарства
КАТЮХА С. М., ВОЗНЮК І. О. Антигельмінтна ефективність препарату «Риболік» за трематодозно-цестодозних інвазій коропа
КОБИЛЮХ І. Б., СТРАВСЬКИЙ Я. С., РЕЗНІЧЕНКО Л. С. Вплив супозиторіїв із вмістом наночастинок феруму на гуморальну ланку імунної ситеми організму корів
КОВАЛЕНКО В. Л., ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ О. В., СИНИЦИН В. А. Визначення ефективності бактерицидних засобів на м’ясопереробних підприємствах
КРАСОЧКО П. А., ПАТИЕВСКАЯ Е. Е., УШАЧЕВ А. Е. Распространение заболеваний плотоядных животных в Минске
КРИВОШИЯ П. Ю., КОТ Л. Б., РОМАНКО М. В., РУДЬ О. Г. Фагоцитоз та розеткоутворювальна активність нейтрофілів крові за прихованого перебігу інфекційної анемії коней
КУЛІНІЧ О. В., САЧУК Р. М. Визначення параметрів гострої токсичності та кумулятивних властивостей аерозольного препарату «Метразол-біо»
ЛИСИЦЯ А. В., МАНДИГРА Ю. М., ВИСОЦЬКИЙ А. О. Перспективні напрями застосування похідних гуанідину у ветеринарній медицині, біотехнології та агровиробництві (оглядова стаття)
МАЗУР М.В., ПОЛУПАН І.М. Молекулярно-генетична характеристика вуличних ізолятів вірусу сказу виділених на території України
МАЗУРКЕВИЧ А.Й., КОВПАК В.В., КОВПАК О.С., ГУДЗЬ Н.В. Морфологічні зміни в різних органах щурів за алоксанового цукрового діабету
МАНДИГРА С.С., МУЗИКІНА Л.М., СИТЮК М.П., КОВАЛЕНКО Г.А., ГАЛКА І.В., НИЧИК С.А. Особливості збудника африканської чуми свиней
МЕЖЕНСЬКИЙ А.О., КИЇВСЬКА Г.В. Динаміка сироваткових імуноглобулінів в коней за різного перебігу увеїту
НІКІТОВА А.П., ПОЛУПАН І.М., ЛИНОК А.П., МАРТИНЮК О.Г., НЕДОСЄКОВ В.В. Специфічна профілактика сказу в домашніх і сільськогосподарських тварин
ПЕПКО В.О., ЖИГАЛЮК С.В., САЧУК Р.М., ГУЛИК І.Т. Гельмінтофауна диких копитних тварин: екологія, видовий склад, поширення (оглядова стаття)
ПІНЧУК Н. Г. Сучасні світові підходи до контролю якості вакцин проти бешихи свиней за показником «ефективність»
РИЖЕНКО Г.Ф., ДИБКОВА С.М., ГОРБАТЮК О.І., АНДРІЯЩУК В.О., ЖОВНІР О.М., УХОВСЬКА Т.М., ТЮТЮН С.М., РЄЗНІЧЕНКО Л.С., ГРУЗІНА Т.Г. Скринінг наночастинок металів для біотехнології ветеринарних імунобіологічних засобів
ТАРАСОВ О.А., БАБКІНА М.М., ТЕРЕЩЕНКО С.М., ЗОЦЕНКО І.А., КРИЛЕНКО С.Ю. Вивчення антигенної спорідненості ізолятів Streptococcus suis в Україні
ТЮТЮН А. І., КОС’ЯНЧУК Н. І., ГУДЗЬ Н. В., УШАКОВ Ф. О. Визначення показників бактеріальної контамінації ковбасних виробів у м. Одеса
УХОВСЬКИЙ В.В., АЛЕКСЕЄВА Г.Б., ВОЛИНЕЦЬ В.О., БЕЗИМЕННИЙ М.В. Картографічний аналіз циркуляції збудників лептоспірозу коней в Україні