Бюлетень "Ветеринарна біотехнологія"

Ветеринарна біотехнологія. – 2017. –  Вип. 30. – С. 47-56. https://doi.org/10.31073/vet_biotech30-05

ГОРБАТЮК О.І., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., АНДРІЯЩУК В.О., канд. вет. наук, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., РИЖЕНКО Г.Ф., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ЖОВНІР О.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., УХОВСЬКА Т.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ТЮТЮН С.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інститут ветеринарної медицини НААН

РЄЗНІЧЕНКО Л.С., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ДИБКОВА С.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України

ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ НА АКТИВІЗАЦІЮ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КЛІТИНАХ C. PERFRINGENS ТИП А

   У статті висвітлені матеріали експериментальних досліджень стосовно вивчення впливу наночастинок металів золота (AuNP), срібла (AgNP), міді (СuNP) і заліза (FeNP) у вигляді колоїдних розчинів на активізацію метаболічних процесів у клітинах збудника C. perfringens тип А. Представлений аналіз одержаних результатів досліджень та визначені індивідуальні стимулюючі концентрації AuNP, AgNP, СuNP, FeNP для отримання найбільших об’ємів бактеріальної маси клітин збудника з метою використання даних для розробки біотехнології виготовлення вакцинних препаратів, які містять наночастинки металів.

Ключові слова: AuNP, AgNP, СuNP, FeNP; наночастинки, нанорозмірність, C. perfringens.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Романько Н.Є. Мембранотропний вплив наночастинок Ауруму та Аргентуму на інтенсивність окислювальних процесів у клітинах Echerichia за умов їх ліофілізації / Н.Є. Романько // Біологія тварин. – Т.12, № 2.– 2010.– С. 460–473.
 2. Копил С.А. Перспективність ветеринарних препаратів з використанням нанотеннологічної сировини / С.А. Копил, Л.В. Крічковська // Біологія тварин. – Т. 12, № 2. – 2010. – С. 445–450.
 3. Рєзніченко Л.С. Вплив металів-мікроелементів на біохімічні показники бактерій-пробіонтів / Л. С. Рєзніченко, Т. Г. Грузіна, В. В. Вембер, З. Р. Ульберг // Укр. біохім. журн. – 2008. – Т. 80, № 1. – С. 91–101.
 4. Чекман І.С. Наночастинки: властивості та пер¬спективи застосування / І.С. Чекман // Укр. біохімічний журнал. – 2009. – Т. 81, № 1. – С. 122–129.
 5. Сollins A.R. The comet assay for DNA damage and repair: principles, applications and limitations // Molecular Biotechnology. – 2004. – Vol. 26, N 3 – Р. 249–261.
 6. Olive P.L. The Comet Assay: An overview of techniques // Methods Molecular Biology. – 2002. – Vol. 203. – P. 179–194.
 7. Нанотехнології в сучасному сільському господарстві / О.В. Ситар, Н.В. Новицька, Н.Ю. Таран [та ін.] // Фізика живого. – 2010. – Т. 18. – С. 113–116.
 8. Кундієв Ю.І. Проблема оцінки потенційних ризиків наноматеріалів та шляхи її вирішення // Ю.І Кундієв., З.Р.Ульберг, М.І.Трахтенберг, І.С.Чекман, Т.Г. Грузіна, С.М. Дибкова, Л.С.Рєзніченко, М.Л. Марченко // Доповіді НАНУ. – 2013. – № 1. – С. 177–183.
 9. Горбатюк О.І. Вивчення можливостей застосування нанорозмірного срібла в біотехнології виготовлення сучасних профілактичних засобів / Горбатюк О.І., Риженко Г.Ф., Жовнір О.М., Андріящук В.О., Тютюн С.М., Уховська Т.М. // Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і інституту біології тварин. – Львів, 2016. – Вип. 17. – № 1. – С. 112–117.
 10. Ульберг З.Р. Нанотехнології в медицині: роль колоїдно-хімічних процесів / З.Р. Ульберг, Т.Г. Грузіна, О.В. Карпов // Вісник НАНУ. – 2008. – № 8. – С. 28–41.
 11. Наноматеріали в біотехнології / В.Б. Борисевич, В.Г. Каплуненко та ін. – К.: «Авіцена», 2010. – 415 с.
 12. Івченко В.М. Імунологічні методи досліджень у лабораторіях ветеринарної медицини: Методичні рекомендації / В.М. Івченко, П.І. Сидорчук, М.С. Павленко та ін. – Біла Церква, 1997. – 79 с.

ГПовний текст статті у форматі PDF