Бюлетень "Ветеринарна біотехнологія"

Ветеринарна біотехнологія. – 2017. –  Вип. 30. – С. 206-213. https://doi.org/10.31073/vet_biotech30-26

РИЖЕНКО Г.Ф., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ДИБКОВА С.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ГОРБАТЮК О.І., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., АНДРІЯЩУК В.О., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ЖОВНІР О.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., УХОВСЬКА Т.М., ТЮТЮН С.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інститут ветеринарної медицини НААН

РЄЗНІЧЕНКО Л.С., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ГРУЗІНА Т.Г., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка НАН України

СКРИНІНГ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ ДЛЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВЕТЕРИНАРНИХ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ

   У статті висвітлені результати вивчення препаратів сферичних наночастинок: Сu середній розмір – 20 нм, (64,0 мг/мл); Ag середній розмір – 30 нм, (80 мкг/мл); Au середній розмір – 30 нм, (38,6 мкг/мл); Zn середній розмір – 20 нм, (24 мг/мл); Fe середній розмір – 40 нм, (10 мг/мл). Усі вони виявилися біобезпечними за показниками цитотоксичності, генотоксичності та мутагенності, за виключенням Zn – який є потенційно небезпечним за вище вказаними показниками.

Ключові слова: наночастинки металів, біобезпека, цитотоксичність, генотоксичність, мутагенність, ветеринарні імунобіологічні засоби.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Інфекційні хвороби тварин |/Апатенко В., Мороз Д.// Агробiзнес сьогоднi. – 2010. – №13 (188) – http://www.agro-business.com.ua/suchasne-tvarynnytstvo/37-infektsiini-khvoroby-tvaryn.html.
 2. Теоретичне та експериментальне обгрунтування використання нанотехнологій для створення імунобіологічних препаратів / В.П. Риженко, Г.Ф. Риженко, О.І. Горбатюк [та ін] // Ветеринарна біотехнологія. – 2013. – № 23. – С. 438–446.
 3. Сучасні технології виготовлення вакцин / Чернишова Л.І., Лапій Ф.І // Здоров`я дитини. – 2014. – №4 (55). – C.167–171.
 4. Чекман І.С. Наночастинки: властивості та перспективи застосування / І.С. Чекман // Укр.біохімічний журнал. – 2009. – Т. 81, № 1. – С. 122–129.
 5. Нанотехнології в сучасному сільському господарстві / О.В. Ситар, Н.В. Новицька, Н.Ю. Таран [та ін.] // Фізика живого. – 2010. Т.18. – С. 113–116.
 6. Оцінка біобезпеки наноматеріалів органічної та неорганічної природи методом визначення генотоксичності лужним гель-електрофорезом ізольованих еукаріотичних клітин: методичні рекомендації / С.М. Дибкова, Т.Г. Грузіна, З.Р. Ульберг, та ін. – К., 2010. – 24 с.
 7. Патент України на корисну модель МПК (2009.01) G01N33/00 G01N33/48. Спосіб оцінки генотоксичних властивостей наноматеріалів /С.М. Дибкова, О.В.Годовський, М.Є. Романько та ін. // Заявл.10.09.2009; Опубл. 25.03.2010; Бюл. № 6. – 10 с.
 8. Оцінка безпеки лікарських нанопрепаратів: методичні рекомендації / І.М. Трахтенберг, З.Р. Ульберг, І.С. Чекман, та ін. – Київ, 2013. – 108 с.
 9. Оцінка мутагенності наноматеріалів: методичні рекомендації / С.М. Дибкова, Л.С.Рєзніченко, Т.Г. Грузіна та ін. – Київ, 2011. – 23 с.
 10. Abu, Ngozi E., Mba, K. C. Mutagenecity testing of pharmarceutical effluents on Allium cepa root tip meristems/ Abu, Е. Ngozi, К.С. Mba// Journal of Toxicology and Environmental Health Sciences. Academic journals. – 2011. – Vol. 3. – No 2. – Р. 44–51.
 11. Проблема оцінки потенційних ризиків наноматеріалів та шляхи її вирішення / Ю.І.Кундієв, З. Р. Ульберг, І. М. Трахтенберг та ін. // Доповіді НАНУ. – 2013. – № 1. – С. 177–183.
 12. Метод ДНК-комет в оцінці безпечності наночастинок металів біотехнологічного та медичного призначення / С.М.Дибкова // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – Вип. 3., Т.3 (112). С. 279–283.
 13. Оцінка мутагенної дії наночастинок золота і срібла, перспективних у біотехнології та медицині / С.М. Дибкова // Вісник проблем біології та медицини. – 2011. – Вип. 3, Т. 1 (87). – C. 32–34.

Повний текст статті у форматі PDF