Бюлетень "Ветеринарна біотехнологія"

Ветеринарна біотехнологія. – 2016. –  Вип. 28. – С. 217-225.

РИЖЕНКО Г.Ф., ГОРБАТЮК О.І., АНДРІЯЩУК В.А., ЖОВНІР О.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КАМЕНЧУК П.П , ТЮТЮН С.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інститут ветеринарної медицини НААН

ДИБКОВА С.М., РЄЗНІЧЕНКО Л.С., ГРУЗІНА Т.Г., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка НАН України

ОЦІНКА БІОБЕЗПЕЧНОСТІ ТА БІОСУМІСНОСТІ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНОЇ ВАКЦИНИ «МУЛЬТИСУІСАН»

    У статті висвітлені матеріали щодо тестування мультикомпонентноївакцини «Мультисуісан» за такими критеріями біобезпечності і біосумісності як цитотоксичність та генотоксичності in vitro і мутагенність in vivo. Вакцина «Мультисуісан» не є генотоксичною та цитотоксичною  in vitro. In vivo виявлено відсутність мутагенної дії  вакцини «Мультисуісан», що свідчить про її біобезпечність та біосумісність для лабораторних тварин. Дані, отримані в результаті проведених досліджень, дають підстави для використання представленої системи комплексної оцінки біобезпечності та біосумісності вакцини «Мультисуісан» для подальших тестувань новостворених мультикомпонентних імунобіологічних препаратів проти ряду особливо-небезпечних захворювань сільськогосподарських тварин.

Ключові слова: «Мультисуісан», біобезпечність, біосумісність, цитотоксичність, генотоксичність, мутагенність.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Розроблення мультикомпонентного профілактичного препарату проти найпоширеніших бактеріозів свиней в Україні – вакцини «Мультисуісан» / Каменчук П.П., Тютюн С.М., Уховська Т.М. та ін. //Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія» –Вип. 27. – К., 2015. – С. 121–131.
  2. Оцінка безпеки лікарських нанопрепаратів: методичні рекомендації / І.М. Трахтенберг, З.Р. Ульберг, І.С. Чекман, та ін. – Київ, 2013. – 108 с.
  3. Оцінка біобезпеки наноматеріалів органічної та неорганічної природи методом визначення генотоксичності лужним гель-електрофорезом ізольованих еукаріотичних клітин: методичні рекомендації / С.М. Дибкова, Т.Г. Грузіна, З.Р.Ульберг, та ін. – К., 2010. – 24 с.
  4. Пинаєв Г.П. Методы культивирования клеток / Г.П. Пинаєв –Л: Наука, 1988. – 235 с.
  5. Micronucleus test on gas station attendants  / Benites C.I., Amado L.L., Vianna R.A. at al. // Genet. Mol. Res. – 2006. – Vol. 5– № 1. – Р. 45–54.
  6. Оцінка мутагенності наноматеріалів:  Методичні рекомендації / С.М.Дибкова, Л.С. Рєзніченко, Т.Г. Грузіна та ін. – Київ, 2011. – 23 с.
  7. Test Method Protocol for the NHK Neutral Red Uptake Cytotoxicity Assay Phase III - Validation Study: November 4, 2003 – 20 р.
  8. Патент України на корисну модель МПК (2009.01) G01N33/00 G01N33/48. Спосіб оцінки генотоксичних властивостей наноматеріалів /С.М. Дибкова, О.В. Годовський, М.Є. Романько та ін. // Заявл.10.09.2009; Опубл. 25.03.2010; Бюл. № 6. – 10с.
  9. Didenko V.V. Methods in Molecular Biology. In Situ Detection of DNA Damage. Methods and protocols // V.V.Didenko – Totowa: Humana press, 2002. – 299 p.

Повний текст статті у форматі PDF