Бюлетень "Ветеринарна біотехнологія"

Ветеринарна біотехнологія. – 2016. –  Вип. 28. – С. 225-232.

РИЖЕНКО Г.Ф., ГОРБАТЮК О.І., АНДРІЯЩУК В.А., ЖОВНІР О.М., РУДОЙ О.В., ТЮТЮН С.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інститут ветеринарної медицини НААН

ДИБКОВА С.М., РЄЗНІЧЕНКО Л.С., ГРУЗІНА Т.Г., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України

ОЦIНКА IN VIVO ГЕНОТОКСИЧНОСТІ ТА МУТАГЕННОСТІ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНОЇ ВАКЦИНИ «МУЛЬТИБОВІСАН», МОДИФІКОВАНОЇ БІОБЕЗПЕЧНИМИ НАНОЧАСТИНКАМИ АУРУМУ

    Інтенсивний розвиток індустрії імунобіологічних препаратів, для потреб ветеринарної медицини, передбачає вдосконалення методології тестування на токсичність і включає методи оцінки мутагенності та генотоксичності вакцин. Метою роботи була оцінка in vivo генотоксичності та мутагенності мультикомпонентної вакцини «Мультибовісан», модифікованої біобезпечними наночастинками ауруму. Встановлено, що вакцини  «Мультибовісан», «Мультибовісан+AuNP (0,5%)», «Мультибовісан+AuNP (1,0%)» є біобезпечними за показниками генотоксичності та мутагенності.

Ключові слова: «Мультибовісан», наночастинки ауруму, генотоксичність, мутагенність, метод ДНК комет, мікроядерний тест,  біобезпека.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Нанонаука, нанобіологія, нанофармація. / І.С. Чекман, З.Р. Ульберг, В.О. Маланчук, Н.О. Горчакова та ін. – К.: Поліграф плюс, 2012. – 328 с.
  2. Оцінка безпеки лікарських нанопрепаратів: методичні рекомендації / І.М. Трахтенберг, З.Р. Ульберг, І.С. Чекман та ін. – Київ, 2013. – 108 с.
  3. Перцов А.В. Методические разработки к практикуму по коллоидной химии / А.В. Перцов. М.: Изд-во МГУ, 1976. – 132 с. 
  4. Проблема оцінки потенційних ризиків наноматеріалів та шляхи її вирішення / Ю.І. Кундієв, З. Р. Ульберг, І. М. Трахтенберг та ін. // Доповіді НАНУ. – 2013. – № 1. – С.177–183.
  5. Патент України на корисну модель МПК (2009.01) G01N33/00 G01N33/48. Спосіб оцінки генотоксичних властивостей наноматеріалів /С.М. Дибкова, О.В. Годовський, М.Є. Романько [та ін.] // Заявл. 10.09.2009; Опубл. 25.03.2010; Бюл. № 6. – 10с.
  6. Оцінка біобезпеки наноматеріалів органічної та неорганічної природи методом визначення генотоксичності лужним гель-електрофорезом ізольованих еукаріотичних клітин: методичні. рекомендації / С.М. Дибкова, Г. Грузіна, З.Р. Ульберг та ін. – К., 2010. – 24 с.
  7. Use of alkaline in vivo Comet aasay for mechanistic genotoxicity investigations / A. Hartmann, M. Shumacher, U. Plappert-Helbig et all. // Mutagenesis. – 2004. – Vol. 19. – № 1. – Р. 51–59.
  8. Оцінка мутагенності наноматеріалів:  методичні рекомендації. / С.М. Дибкова, Л.С. Рєзніченко, Г. Грузіна та ін. – Київ, 2011. – 23 с.
  9. Sahu K. Micronucleus assay in pulmonary alveolar macrophages, a simple model to detect genotoxicity of environmental agents entering through the inhalation route / K. Sahu, R. K. Das // Mutat. Res. – 1995. – V. 347. – № 2. – Р. 61–65.   

Повний текст статті у форматі PDF