Бюлетень "Ветеринарна біотехнологія"

Ветеринарна біотехнологія. – 2016. –  Вип. 28. – С. 271-278.

СТРАВСЬКИЙ Я.С., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини НААН

РЕЗНІЧЕНКО Л.С., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ДИБКОВА С.М., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НААН України

ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОТЕЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У КОРІВ СУПОЗИТОРІЯМИ ІЗ ВМІСТОМ НАНОЧАСТИНОК КУПРУМУ

    В статті викладено матеріали щодо створення експериментальної субстанції із вмістом наночастинок Купруму, яку було введено у супозиторії на поліетиленоксидній основі. Виготовлені супозиторії задано коровам внутрішньоматково після відходження посліду. Встановлено, що після застосування коровам в перший день після отелу  супозиторіїв із вмістом наночастинок Купруму, в їхньому організмі підвищувалась активність каталази на 10,0% (p≤0,05), знижувався вміст дієнових кон’югатів на 50,0% (р≤0,001), концентрація ТБК-активних продуктів зменшувалась на 22,0% (р≤0,01), що позитивно впливало на перебіг післяотельного періодув корів та сприяло скороченю сервіс-періоду до 62,5±2,1 діб за індексу осіменіння 1,5.

Ключові слова: післяотельний період, супозиторії, наночастинки Купруму, перекисне окиснення ліпідів, дієнові кон’югати.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Селенсодержащие препараты для профилактики болезней половых органов у коров / [А.Г. Нежданов, В.И. Беляев, С.И. Лысенко [и др.] // Ветеринария  – 2005. – № 12. – С. 32–34.
 2. Павлов В.А. Физиология воспроизводства крупного рогатого скота / В.А. Павлов – М.: Росагропромиздат, 1975. – 255 c.
 3. Тресницька В.А.  Вплив біологічноактивних  препаратів на морфологічні показники крові та перебіг післяродового періоду / В.А. Тресницька// Науковий вісник Львівської національної  академії ветмедицини імені С.З. Гжицького. – Львів, 2006. – Т. 8. – № 3 (30). – Ч. 1. – С. 150–153.
 4. Краєвський А.Й. Профілактика післяродового метриту у корів / А.Й. Краєвський // Аграрні вісті. – 2006. – № 4. – С. 29–30.
 5. Пермяков Н.И. Применение прозерина при задержании последа у коров / Н.И. Пермяков // Ветеринария. – 1996. –  № 3. – С. 50–51.
 6. Полицына С.М. Пременение экстракта сапропеля для профилактики задержания последа и послеродовых ендометритов у животных / С.М. Полицына, Е.А. Косик // Актуальные вопросы ветеринарной медицины. – Новосибирск, Новосиб. Гос. АУ, 2005. – С. 99–100.
 7. Гавриш В.Г. Профилактическая еффективность витаминных препаратов в акушерстве / В.Г. Гавриш, А.В. Егунова, В.А. Сидоркин – Ульяновск: Ульян. Гос. с-х акад., 2005. – Ч. 4 – 5. – С. 361–363.
 8. Профилактика послеродовых воспалительных заболеваний репродуктивных органов коров / З.Я. Косорукова, Г.В. Зоткин, О.Н. Захарова [и др] // Новые технологии в диагностике, профилактике и лечении болезней с–х животных. – Науч-исслед. ветеринар. ин-т. Нечернозем. зоны РФ. – Нижний Новгород, 2006. –  № 2 – С. 38.
 9. Brzeziriska–Sleboriska E. Stres oksydacijiny i rola vitaminy E oras selenu w zapobiganiu zatrimania  Locyska u krow  / E. Brzeziriska – slebodriska // Med. Veter. – 2003. – Vol. 59, № 5. – P. 382–385.
 10. Heminguvay R.G. He influences of Dectary intakes and vitamin E an reproduction diseases and reproduction efficiency in catle and  sheep / R G. Heminguvay // veterinary Research Communications Dordrecht. – 2003– Vol. 27. –  № 2. – P. 159–174.
 11. Балковой И.И. Монолазерная профилактика  задержания последа у коров / И.И. Балковой, В.В. Бауков // Ветеринария – 2001. – № 11. – С. 34–35.
 12. Казеев Г.В. Ветеринарная акупунктура / Г.В. Казеев – М.: РиО РГАЗУ, 2000. – 398 с.
 13. Нанотехнологія у ветеринарній медицині / В.Б. Борисевич, Б.В. Борисевич, В.Г. Каплуненко (та ін). – К.: ТОВ Наноматеріали і нанотехнології, 2009. – 232 с.
 14. Вплив наноаквахелатів мінеральних речовин на обмін вуглеводів в організмі корів у період лактопоезу:  http: www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa–vet/5/027.pdf.
 15. Лабораторные методики для изучения состояния антиоксидантной системы организма и уровня перекисного окислення липидов: методические рекомендации для докторантов, аспирантов, магистров, исполнителей НИР / [Сост. Н.Г. Щербень, Т.В. Горбач, Н.Р. Гусева и др.]. – Харьков: ХГМУ, 2004. – 36 с. 

Повний текст статті у форматі PDF