Бюлетень "Ветеринарна біотехнологія"

Ветеринарна біотехнологія. – 2019. – Вип. 34. – С. 9-14. https://doi.org/10.31073/vet_biotech34-01

ДИБКОВА С.М., канд. біол. наук, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ТЮТЮН С.М., наук. співр., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., РЄЗНІЧЕНКО Л.С., канд. біол. наук, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ЖОВНІР О.М., канд. вет. наук, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., АНДРІЯЩУК В.А., канд. вет. наук, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., УХОВСЬКА Т.М., канд. вет. наук, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Інститут ветеринарної медицини НААН

ГРУЗІНА Т.Г., канд. біол. наук, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України

ОЦІНКА ЦИТОТОКСИЧНОСТІ ТА ГЕНОТОКСИЧНОСТІ СТИМУЛЮЮЧОГО ТКАНИННОГО ПРЕПАРАТУ («СТП») ТА «СТП», МОДИФІКОВАНОГО НАНОЧАСТИНКАМИ ЗАЛІЗА

В статті викладений аналіз результатів оцінки in vitro безпечності стимулюючого тканинного препарату «СТП» та «СТП», модифікованого наночастинками заліза розміром 40 нм в концентрації 1,0 мг/мл за металом. In vitro виявлено стимулюючу дію досліджуваного тканинного препарату. За рівнем показників цитотоксичності та генотоксичності показано, що безпечними є як базовий препарат «СТП», так і «СТП», модифікований наночастинками заліза.

Ключові слова: стимулюючий тканинний препарат «СТП»; наночастинки заліза; цитотоксичніст;, генотоксичність; «СТП», модифікований наночастинками заліза.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Патент № 4626 Україна, МПК А 61 К 9/08. Стимулюючий тканинний препарат з імуностимулюючими властивостями для тварин і птиці (СТП). В.П. Риженко, В.В. Риженко, С.М. Бєлік, В.О. Андріящук, О.М. Жовнір, Н.А. Теплюк, П.П. Каменчук; ІВМ УААН. – NU 200605687; Заявлено 24.05.2006; Опубл. 15.01.2007, Бюл. No 1. – 6 с.
  2. Вплив СТП (стимулюючого тканинного препарату) на фагоцитарну активність крові у щеплених свиней / Тютюн С.М., Горбатюк О.І., Андріящук В.О., [та ін] // Ветеринарна біотехнологія. – 2018. – № 32 (2). – С. 550–556.
  3. Нанонаука, нанобіологія, нанофармація. / І.С. Чекман, З.Р. Ульберг, В.О. Маланчук, Н.О. Горчакова та ін. – К.: Поліграф плюс, 2012. – 328 с.
  4. Оцінка безпеки лікарських нанопрепаратів: методичні рекомендації / І.М. Трахтенберг, З.Р. Ульберг, І.С. Чекман та ін. – Київ, 2013. – 108 с.
  5. Перцов А.В. Методические разработки к практикуму по коллоидной химии. / А.В. Перцов. М.: Изд-во МГУ, 1976. – 132 с.
  6. Дорошенко А.М. Дослідження гострої токсичності наночастинок заліза при внутрішньошлунковому та внутрішньовенному шляхах введення / А.М. Дорошенко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2014. – № 1. – С. 48–57.
  7. Оцінка біобезпеки наноматеріалів органічної та неорганічної природи методом визначення генотоксичності лужним гель-електрофорезом ізольованих еукаріотичних клітин: методичні рекомендації / С.М. Дибкова, Т.Г. Грузіна, З.Р. Ульберг, та ін. – К., 2010. – 24 с.

Повний текст статті у форматі PDF