Бюлетень "Ветеринарна біотехнологія"

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Ничик Сергій Анатолійович

доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, директор ІВМ НААН, м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-4789-4334
Scopus Author ID: 56624485300
Google Scholar: Profile
Web of Science

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

Влізло Василь Васильович

доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, ДНДКІВПКД, м. Львів, Україна
ORCID: 0000-0002-7685-9853
Scopus Author ID: 24832183100
Google Scholar: Profile
Web of Science

Тарасов Олександр Анатолійович

кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, ІВМ НААН, м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0003-1481-5529
Scopus Author ID: 52763780700
Google Scholar: Profile
Web of Science

Коцюмбас Ігор Ярославович

доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН,  ДНДКІВПКД, м. Львів, Україна
Scopus Author ID: 51564047900
Google Scholar: Profile
Web of Science

Красочко Петро Альбінович

доктор ветеринарних наук, доктор біологічних наук, професор, академік РАЕН,
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», м. Мінськ, Республіка Білорусь
ORCID: 0000-0002-4641-4757
Scopus Author ID: 6504022390
Google Scholar: Profile
Web of Science

Напненко Олександр Олександрович

кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, ДНКІБШМ, м. Київ, Україна
Google Scholar: Profile

Стегній Борис Тимофійович доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, ННЦ «ІЕКВМ», м. Харків, Україна
ORCID: 0000-0003-1787-5789
Scopus Author ID: 55546492500
Google Scholar: Profile
Web of Science
Уховський Віталій Вікторович доктор ветеринарних наук, професор, ДНДІЛДВСЕ, м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-7532-3942
Scopus Author ID: 56465077700
Google Scholar: 
Profile
Web of Science
Enciu V.Z. PhD, ScD, Prof., Dr Habil. in Med.-Vet. Sci., Prof., State Agrarian University of Moldova, Chisnau, Republic of Moldova
ORCID: 0000-0002-1941-1323
Eric Bortz PhD, Prof., Assistant Professor, University of Alaska Anchorage, Anchorage, USA
ORCID: 0000-0002-1376-0012
Scopus Author ID: 8765165700
Google Scholar: Profile
Web of Science