Бюлетень "Ветеринарна біотехнологія"

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Ничик Сергій Анатолійович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, директор ІВМ НААН, м. Київ, Україна.

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Меженський Андрій Олександрович, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, ДНДІЛДВСЕ, м. Київ, Україна.
Уховська Тетяна Миколаївна, кандидат ветеринарних наук, ІВМ НААН, м. Київ, Україна.

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Гудзь Наталія Вікторівна, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, ІВМ НААН, м. Київ, Україна.

 

Члени редакційної колегії:

Айшпур О.Є. – д-р вет. наук, ст. наук. сп., ІВМ НААН, м. Київ, Україна;
Алєксеєва Г.Б. – канд. вет. наук, ДНДІЛДВСЕ, м. Київ, Україна;
Байєр О.В. – канд. вет. наук, ДНДІЛДВСЕ, м. Київ, Україна;
Гаркавенко Т.О. – канд. вет. наук, ст. наук. сп., ДНДІЛДВСЕ, м. Київ, Україна;
Долецький С.П. – д-р вет. наук, доц., НААН, м. Київ, Україна;
Засєкін Д.А. – д-р вет. наук, проф., НУБіП України, м. Київ, Україна;
Київська Г.В. – канд. вет. наук, ДНДІЛДВСЕ, м. Київ, Україна;
Корнієнко Л.Є. – д-р вет. наук, проф., ДНДІЛДВСЕ, м. Київ, Україна;
Коцюмбас І.Я. – д-р вет. наук, проф., акад. НААН, ДНДКІВПКД, м. Львів, Україна;
Красочко П.А. – д-р вет. наук, д-р біол. наук, проф., акад. РАЕН, УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», м. Витебск, Білорусь;
Ложкіна О.В. – канд. вет. наук, ДНДІЛДВСЕ, м. Київ, Україна;
Ломако Ю.В. – канд. вет. наук, РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», м. Мінск, Білорусь;
Меженська Н.А. – канд. вет. наук, доц., ДНДІЛДВСЕ, м. Київ, Україна;
Напненко О.О. – канд. вет. наук, ст. наук. сп., ДНКІБШМ, м. Київ, Україна;
Полупан І.М. – канд. вет. наук, ст. наук. сп., ІВМ НААН, м. Київ, Україна;
Сапачова М.А. – канд. вет. наук, ДНДІЛДВСЕ, м. Київ, Україна;
Стегній Б.Т. – д-р вет. наук, проф., акад. НААН, ННЦ «ІЕКВМ», м. Харків, Україна;
Тарасов О.А. – канд. вет. наук, ст. наук. сп., ІВМ НААН, м. Київ, Україна;
Уховський В.В. – д-р вет. наук, ст. наук. сп., ІВМ НААН, м. Київ, Україна;
Enciu V.Z. – PhD, ScD, Prof., Dr Habil. in Med.-Vet. Sci., Prof., Agrarian State University of Moldova, Republic of Moldova;
Kuzmak J. – PhD, ScD, Prof., Poland;
Niemczuk K. – PhD, ScD, Prof., Poland;
Eric Bortz – PhD, Prof., Assistant Professor, University of Alaska Anchorage, USA.