Бюлетень "Ветеринарна біотехнологія"

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Ничик Сергій Анатолійович

доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, директор ІВМ НААН, м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-4789-4334
Scopus Author ID: 56624485300
Google Scholar: Profile
Web of Science

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

Влізло Василь Васильович

доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна
ORCID: 0000-0002-7685-9853
Scopus Author ID: 24832183100
Google Scholar: Profile
Web of Science

Тарасов Олександр Анатолійович

кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, ІВМ НААН, м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0003-1481-5529
Scopus Author ID: 52763780700
Google Scholar: Profile
Web of Science

Коцюмбас Ігор Ярославович

доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН,  ДНДКІВПКД, м. Львів, Україна
Scopus Author ID: 51564047900
Google Scholar: Profile
Web of Science

Меженський Андрій Олександрович

старший науковий співробітник, доктор ветеринарних наук, заступник директора з наукової та міжнародної роботи, ІВМ НААН, м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-1552-761X
Scopus Author ID: 57211411323
Google Scholar: 
Profile

Київська Ганна Валеріївна кандидат ветеринарних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник, ДНДІЛДВСЕ, м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-2390-8498
Scopus Author ID: 57371163900
Google Scholar: 
Profile
Криця Яна Петрівна кандидат ветеринарних наук, доцент, ІВМ НААН, м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0001-5664-9157
Google Scholar: Profile
Eric Bortz PhD, Prof., Assistant Professor, University of Alaska Anchorage, Anchorage, USA
ORCID: 0000-0002-1376-0012
Scopus Author ID: 8765165700
Google Scholar: Profile
Web of Science